28 Jun

Praktischer Kurs: Honey Extraction

IN MUNSBACH! Please dress for the weather with good, solid, CLOSED shoes; long trousers; and long sleeves. If you do not yet have a veil, [...]
Praktischer Kurs

Praktischer Kurs

Den Drohneclub vum Beieveräin Iechternach, an Zesummenaarbecht mat dem Beieberoder Andreas REICHART, hält praktesch Beiecoursen of.
03 Jul

Praktesche Cours

Anmeldung zum Kurs unter http://www.beien.lu/organisatioun-an-umeldung/
10 Jul

Praktesche Cours

Anmeldung zum Kurs unter http://www.beien.lu/organisatioun-an-umeldung/
1 2 3 4 5 6 7

Praktesche Cours - 24. April 2023
Praktischer Kurs - 20. April 2023
Praktischer Kurs - 19. April 2023
Frühjahrsdurchsicht - 19. April 2023
Bienenkurs mit dem Bienenberater - 18. April 2023
Praktesche Cours - 17. April 2023
Praktesche Beiecours mam Beieberoder - 14. April 2023
Réunioun FUAL Comité an Opsiichtsrot - 13. April 2023
Praktesche Beiecours mam Beieberoder - 12. April 2023
Frühjahrsdurchsicht - 11. April 2023
Praktesche Cours - 10. April 2023
Praktischer Kurs - 6. April 2023
Generalversammlung KV Clervaux - 5. April 2023
Praktischer Kurs - 5. April 2023
Praktischer Bienenkurs mit dem Beieberoder - 4. April 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12